בתי מלון

בתי מלון

באמצעות פלטפורמת פטרולית אנו מספקים כיום פיתרון מיתקדם ויחודי לבתי מלון. המערכת נותנת מענה מושלם לניהול מערך האבטחה, התחזוקה ומשק הבית בבתי המלון ומאפשרת שיתוף מידע ומשימות בין מחלקות המלון בזמן אמת. המערכת מאפשרת לכל גורם במלון, כולל קבטים ומנהלים, לדווח בזמן אמת על מפגעים מכל סוג. בהתאם לסוג המפגע המערכת תשלח את המפגע לעובד ו/או קבוצת עובדים הרלונטיים לצורך טיפול מיידי במפגע. המערכת .תתריע על חריגה בזמני טיפול במפגע ותיידע את המנהלים

קבטים ואחראי משמרת 

• ניהול וניטור עבודת הקב”ט ואחראי משמרת בבתי המלון 
• הגדרת הביקורים, המשימות והבדיקות לביצוע בכל משמרת ביקורות ובדיקת תקינות מתקני המלון: חדר מדחסים, ג’קוזי ספא, ברכות ועוד
• בדיקות טמפ’ מקררים במהלך משמרות הלילה והתראה בזמן אמת על חריגות
• דיווח אירועי בטיחות (מפגע בטיחותי, פציעה, גניבה, אלימות) 
• דיווח אירועי תחזוקה (ליקויי תאורה, נזילה, מפגעים, תקלות)
• דיווח אירועי משק בית (ליכלוך, כתמי שמן ומפגעים למיניהם)
• שיתוף מידע ומשימות בין מחלקות המלון בזמן אמת 
• בקרת מנהל מכל מחשב או סמארטפון על כל הפעילות המבוצעת
• תיעוד כל אירועי המלון ושליחתם לגורמים הרלוונטיים 
• ניהול ותיעוד דיגיטאלי ללא ניירת 

אנשי תחזוקה

• קבלת משימות תחזוקה בזמן אמת על מפגעים שנפתחו ע”י הקבטים 
• עובדי התחזוקה יקבלו ויטפלו רק במשימות התחזוקה שדווחו 
• צפייה בכל פרטי המשימה, כולל תמונות או קטעי וידאו 
• טיפול במשימה, הזנת טופס טיפול וסגירת המשימה 
• התראות בזמן אמת על חריגה בזמני ביצוע המשימה 
• צפייה בהיסטוריית תקלות תחזוקה 

משק בית

• קבלת משימות משק בית בזמן אמת על מפגעים שנפתחו ע”י הקבטים 
• עובדי משק הבית יקבלו ויטפלו רק במשימות משק הבית שדווחו 
• צפייה בכל פרטי המשימה, כולל תמונות או קטעי וידאו 
• טיפול במשימה, הזנת טופס טיפול וסגירת המשימה 
• התראות בזמן אמת על חריגה בזמני ביצוע המשימה 
• צפייה בהיסטוריית תקלות משק בית 

להורדת חומר טכני על בתי מלון

לחץ כאן