רשויות

עיר חכמה

באמצעות פלטפורמת פטרולית אנו מספקים כיום פיתרון מתקדם ויחודי למספר רב של רשויות בכל הקשור לניהול אנשי שטח ונכסים. הרשויות הבינו את הפוטנציאל הגלום ביכולות הניהול, השליטה והבקרה, שקיפות השטח, קישור דו כיווני בזמן אמת בין המחלקות השונות והמנהלים, והרחיבו את השמוש במערכת במחלקות שונות ותחומים רבים ומגוונים.

הדגמת מערכת פטרולית באגף הביטחון ברשויות, מחלקת מוסדות
חינוך (מוס”ח)

סיור ושיטור עירוני

• דיווח זמן התחלה וסיום המשמרת בפועל 
• דיווח על זמן לקיחה והחזרת רכב הסיור 
• מילוי טופסי לקיחה והחזרת רכב למעקב והיסטוריה
• הגדרת מסלולים לסיירים ותוכנית עבודה ארוכת טווח
• הגדרת נקודות עצירה וביקורת במסלולים
• הגדרת משימות לביצוע בכל נקודה 
• דיווח על אירועים חריגים במהלך הסיור ומילוי טפסים בהתאם 
• דיווח על משימות יזומות במהלך המשמרת 
• קבלת משימות אד הוק מהמוקד או ממנהלי משמרת 

מאבטחים במוסדות חינוך

• דיווח זמן הגעה לבית הספר, התחלה וסיום משמרת 
• דיווח נוכחות מבוסס מיקום 
• דיווח ביצוע מסלול סריקות בשטח בית הספר כל פרק זמן 
• שליחת התראות בזמן אמת במקרה של חריגה או עיכוב בביצוע הסריקה 
• דיווח יזום על אירועים חריגים במהלך המשמרת 
• ניהול יומן אירועים כגון כניסת מבקרים ופרטי הביקור יציאת ילדים ועוד 
• לחצן מצוקה וקישור למוקד בזמן אמת 

מפקחים וקב”טים

• צפיה בזמן אמת על התייצבות המאבטחים במוסדות החינוך 
• קבלת התראה על עיכוב בהגעת המאבטח לבית הספר 
• צפיה של הקב”ט בפעילות השוטפת שמבוצעת בשטח ע”י מאבטחים הכפופים אליו בכל רגע נתון ומכל מקום
• קבלת מסלול ביקורת יומי במוסדות החינוך עליהם הוא אחראי 
• דיווח על ביצוע ביקורות במוסדות החינוך בהתאם למסלול ומילוי טופס בקרת מאבטח
• מילוי טפסי דיווח תקופתיים ושליחתם לגורמים הרלוונטיים בעירייה (תרגיל עירנות, טרום טיול, ביקורת, עזרים ומיגון ועוד)

רכזי ביטחון

• קבלת רשימת משימות חודשיות לביצוע בתחילת כל חודש 
• דיווח על ביצוע המשימות ורישום הערות במידת הצורך 
• מילוי טפסים בהתאם לסוג המשימה המדווחות 
• משימות לביצוע כגון: משימות בקרה, רענון נהלים ועדכון נהלי ביטחון 
• עבודה מקוונת מול הקב”ט האחראי ומנהל מוסדות החינוך ברשות 

פקחי תברואה וניקיון

• דיווח על זמן התחלה וסיום יום עבודה של הפקח/הסייר 
• דיווח ניהול ומעקב על לקיחת והחזרת רכב 
• הגדרת מסלולים לפקחים ותוכנית עבודה ארוכת טווח 
• דיווח על משימות יזומות במהלך המשמרת 
• קבלת משימות אד הוק מהמוקד או ממנהלי משמרת 
• דיווח על מפגעי תברואה ואירועים חריגים ומילוי טפסים בהתאם 
• בקרה על קבלני פינוי אשפה, תיעוד חריגים והפצתם לקבלן 
• דיווח ובקרה על טיפול בבורות הניקוז בעיר 
• פיקוח גנים ונוף, ביצוע עבודות זמן ודיווח מפגעים 
• תחזוקת מתקנים ציבוריים, ריהוט רחוב, מתקני משחקים, פיקוח וטרינר, מילוי טפסים וביצוע ביקורות 

מבדקי מיבנים ותחזוקה מונעת

• בניית מבדקים לביצוע ביקורות בבניני ציבור, בתי ספר, גני ילדים ומתקנים 
• דיווח מפגעים בהתאם לרשימה המנחה של משרד החינוך/האירגון 
• תיעוד מפורט של המפגע: סעיף, קדימות, מיקום, צילומים ועוד 
• הפקת דוח ביקורת לאתר ושליחתו לגורמים הרלונטיים 
• טיפול בשלבי המפגע: אומדן, ביצוע ואישור 
• ריכוז בדיקות בטיחות לאתרים ולמבנים 
• ניהול מסמכי הבדיקות, סוג, זמן ןתיעוד המסמך 

 מקלטים וחירום

• ניהול כל רשימת המקלטים בעיר, כולל כל פרטי המקלט (סוג מקלט, סוג שימוש, שטח, סוג חשמל ועוד)  
• ביקורת מקלטים תקופתית, חודשית ושנתית 
• ניהול אנשי קשר למקלטים 
• מסלול פתיחת מקלטים בשעת חירום ומילוי טופס פתיחת מקלט 
• ניהול משימות שוטפות ומשימות תחזוקה למקלטים ובקרה על ביצועם  
• ניהול מחסני חירום 
• ניהול רשימת ציוד במחסנים וכמויות לכל פריט 
• שוברי ניפוק והחזרת ציוד למחסנים 

ניהול תיקי שטח

• ניהול תיקי שטח למוסדות החינוך בהתאם לחוזרי מנכ”ל של משרד החינוך
• ניהול כל הטפסים הנדרשים למילוי ואפשרות דיווחם ישירות מהשטח
• ניהול רשימת כל המסמכים שיש לצרף לתיק סרטוטים הנדסיים, אפשרות לצרף קבצי PDF ותרשימי בית הספר, תמונות וקטעי וידאו של בית הספר
• אפשרות לייצא את תיק השטח למדיה דיגיטאלית או להדפסה לצורך מסירה למשטרה
• יצירת תיק שטח חדש על סמך תיק שטח משנה קודמת ורישום השינויים
• גישה ישירה לתיק השטח מהטלפון לכל משתמש מורשה של פטרולית בארגון

אגפי הפיקוח ברשות

• פתרון לכל סוגי המחלקות: חינוך, שפ”ע, תחזוקה תברואה, נטיעות, וטרינר, אגף חופים, לשכת רווחה ועוד
• הפקת תכנית עבודה יומית, שבועית או ארוכת טווח לכל סוגי הפקחים
• תכנון ופיקוח על פרויקטים של פיתוח גינון ציבורי וגינון במוסדות ציבור
• התקנת ואחזקת ריהוט רחוב/גן, מתקני משחק ומתקני כושר ברחבי העיר
• תחזוקת גנים ציבוריים, חורשות, שדרות, כיכרות וטיפול באלפי עצי הרחוב בעיר
• תחזוקת הגינון והשקיה בבתי הספר וגני הילדים 
• סיורים לאיתור מפגעים ברחובות ושליחתם לגורמים הרלוונטיים ברשות להמשך טיפול
• יצירת כל סוגי הטפסים הנדרשים לכל סוג פעילות ודיווח טפסים מהשטח הכולל תמונות, סרטוני וידאו, חתימות ועוד
• טיפול במשימות יזומות, בקרות ואירועים 
• בקרה בזמן אמת על כל הפעילות המבוצעת בשטח ושליחת דוחות מתוזמנים בחתכים שונים למנהלי האגפים

להורדת חומר על ביטחון ברשויות

לחץ כאן

להורדת חומר כללי על הרשויות 

לחץ כאן