בטיחות

בטיחות

באמצעות פלטפורמת פטרולית אנו מספקים כיום פיתרון מיתקדם ויחודי לניהול מבדקי בטיחות בבתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור ועוד. המערכת מאפשרת להזין מבדקי בטיחות בהתאם לסוג המבדק הנערך: משרד החינוך, משטרה, מכבה אש. להציג סיכומים הקשורים למבדקים ולליקויים שנמצאו במסגרות השונות. ליקויים שנמצאו נפתחים כמשימות ביצוע לאנשי בדק הבית הרלוונטיים. למשימות מוגדר תהליך טיפול במשימה עד לסגירתה כולל שליחת התראות
במקרה של חריגה מה-SLA.
משתמשי המערכת העיקריים הינם אגף הבטיחות בארגון, חברות בטיחות, יועצים וקבלנים חיצוניים אשר מזינים את המבדקים למערכת. מטרת  המערכת הינה לשפר את רמת הבטיחות במוסדות
ולהקטין עד כמה שניתן את התאונות.

מבצע המבדק

• בניית מבדקים לביצוע ביקורות בבניני ציבור, בתי ספר, גני ילדים ומתקנים
• דיווח מפגעים בהתאם לסוג המבדק שנערך, משרד החינוך, משטרה ומכבי אש
• תיעוד מפורט של המפגע: מספר סעיף ברשימה, תאור הנוסף למפגע, מיקום המפגע, קדימות, צילומים ועוד
• הפקת דוח ביקורת לאתר ושליחתו לגורמים הרלונטיים, המפקחים המתאימים ומפקחי בדק הבית
• מעקב ובקרה על טיפול במפגעים ועמידה בלוחות זמנים ריכוז בדיקות בטיחות לאתרים ולמבנים 
• ניהול מסמכים ואישורים לכל אתר: סוג האישור תאריך המסמך, תאריך תוקף וסריקת המסמך (מסמך חשמלאי בודק ומוסמך, מתקני ספורט, ציוד כיבוי ועוד)

אנשי תחזוקה ובדק בית

• הצגת רשימת האתרים להם יש מפגעים פתוחים 
• הצגת רשימת המפגעים הפתוחים בכל אתר 
• לכל סוג מפגע מוגדרים שלבי טיפול אותם יש לבצע במסגרת הטיפול במפגע דוגמא לשלבי המפגע: אומדן, הערכת מחיר, אישור מנהל, הזמנת עבודה, ביצוע העבודה וסגירת המפגע
• מעקב ובקרה על טיפול במפגעים ועמידה בלוחות זמנים 
• התראות במקרה של חריגה מ-SLA באימייל או ב-SMS
• הפקת דוח ביקורת לאתר ושליחתו לגורמים הרלונטיים, המפקחים המתאימים ומפקחי בדק הבית

שאל אותנו כיצד מערכת פטרולית יכולה להועיל לך

לחץ כאן