משל”ט מתנדבים

מערכת לניהול כיתות כוננות ומשמר השכונה

לאחרונה, בעקבות המצב הביטחוני בארץ, התקבלה החלטתה ע”י המשרד לביטחון לאומי על הקמת כיתות כוננות ברחבי הארץ. ‘כיתות הכוננות’ שהוקמו הינם באחריות המשטרה, ו ‘משמרות השכונה’ הינם באחריות הרשויות.
חברת פטרולית התאימה את עצמה במהירות למצב החדש ופיתחה מערכת ‘משל”ט מתנדבים’, פתרון מקיף ומציל חיים לניהול כיתות הכוננות. המערכת מבוססת על הפלטפורמה הייחודית של החברה ומאפשרת שליטה מלאה על כיתות הכוננות. המערכת הושקה לאחרונה ונמצאת כבר בשירות מבצעי של כמה רשויות וביניהם עיריית תל אביב שמפעילה למעלה מ 1,500 מתנדבים.

כיתות כוננות

מערכת משל”ט מתנדבים לניהול כיתות הכוננות המופעלות ע”י המשטרה, מספקת כלי ארגוני לניהול הכיתות בשגרה ובחירום. המערכת מספקת פתרון לניהול המתנדבים, חלוקה לשכונות וקבוצות התארגנות, תוכנה למוקד ממחושב השולט על כל הנעשה בשטח, ניהול כלי הנשק בכיתות הכוננות, שיוך נשק למתנדב, בדיקת הכשרות כולל פג תוקף. אפליקציה לראש הצוות ולמתנדב לדיווח אירועים, הודעות, התראות, הזנקות ועוד

ניהול נשקים

ניהול מערך הנשקים בארגון, כולל כל פרטי הנשק. רישום שיוך נשק למתנדב, רישום לקיחה והחזרת נשק. ביצוע העברת נשק דיגיטאלית ומאובטחת בשטח ממתנדב למתנדב באמצעות האפליקציה וללא רישום ידני

ניהול מתנדבים בארגון

ניהול כלל המתנדבים בכיתות, כולל פרטים אישיים, שיוך לשכונות ושיוך לקבוצות התארגנות. ניהול הכשרות מתנדבים, רישיון נשק, מטווחים, הצהרת בריאות ועוד, כולל התראות על מסמכים פגי תוקף

קישור למוקד

מערכת מוקד המרכזת את כל הקריאות מהשטח, מציגה את פריסת הכוחות הפעילים על המפה, מאפשרת לשלוח התראות והודעות סלקטיבית לפי תפקידים ואזורים גיאוגרפיים ולתקשר בווידאו עם כל מתנדב שהפעיל לחצן מצוקה

פעילות מבצעית

רישום ואימות פרטי המתנדב בעליה למשמרת כולל חתימה על טופס במידת הצורך. ניהול נוכחות, התחלה וסיום משמרת. שליחת הודעות והתראות חמות למוקד ולחברי הקבוצה הפעילה. הפעלת כפתור מצוקה וחיבור ישירות למוקד ופתיחת וידאו דו כיווני. קבלת התראות והזנקות מאחראי או מהמוקד. מידע על חברים פעילים ומיקומם על המפה

משמר השכונה

מערכת משל”ט מתנדבים לניהול כיתות הכוננות של ‘משמר השכונה’ המופעלות ע”י הרשויות, מספק לרשות כלי ארגוני לניהול הכיתות בשגרה ובחירום. המערכת מספקת פתרון למוקד ממחושב השולט על כל הנעשה בשטח, אפליקציה לראש הצוות ששולט על כל המתנדבים הפעילים בזמן אמת, ואפליקציה למתנדב לדיווח אירועים, בקרה ותקשורת עם חברי הקבוצה.

התחלה וסיום משמרת

עם התחלת המשמרת על המתנדב לבצע ‘התחלת משמרת’, ירשם במערכת זמן התחלת המשמרת בפועל. כנ”ל בסיום משמרת יש לבצע ‘סיום משמרת’. פעולה זאת תאפשר לראש הצוות, למוקד ולשאר המתנדבים לראות מי פעיל במשמרת בכל רגע נתון ואת מיקומו על המפה

פרטים מזהים

לפני התחלת המשמרת, על המתנדב להזין ולאמת את פרטיו האישיים. כמו כן, על המתנדב לקרא את טופס ההתנדבות כפי שיוגדר ע”י הארגון ולחתום על הטופס

שליחת הודעה

כל מתנדב יכול לשלוח הודעה לכל חברי הקבוצה הפעילים, לראש הצוות או למוקד. הודעה תכיל טקסט חופשי וניתן לשלב גם תמונות

דיווח פעילות

באפשרות המתנדב לעדכן את המערכת בפעילות המבוצעת על ידו בכל זמן נתון. הדיווח יכיל את סוג הפעילות, חתימת זמן ומיקום. זה יאפשר לראש הצוות ולמוקד לראות את פעילות המתנדבים בזמן אמת

התראות/הודעות נכנסות

כל הודעה או התראה שתישלח למתנדב ע”י המוקד, ראש הצוות או חבר בקבוצה, תפעיל הודעה נדחפת לטלפון, תשמיע צפצוף בהתאם להגדרות חומרת ההתראה, ותשנה את מספר ההתראות המוצג על הכפתור. לצפייה בתוכן ההתראה או ההודעה, יש להיכנס למסך ההתראות

שליחת התראה

כל מתנדב יכול לשלוח התראה לכל חברי הקבוצה הפעילים, לראש הצוות או למוקד. התראה תכיל טקסט חופשי וניתן לשלב גם תמונות וסרטון וידאו. התראה שתגיע למוקד תקפיץ חלון התראה עם פרטי השולח ופרטי ההתראה וזאת בליווי סירנה שתושמע במוקד עד לטיפול המוקדן בהתראה

לחצן מצוקה

כל מתנדב בשטח יכול להפעיל בזמן מצוקה את לחצן המצוקה. ההפעלה מתאפשרת דרך כפתור באפליקציה או דרך כפתור הווליום של הטלפון. עם הפעלת המצוקה המערכת תקפיץ התראה במוקד עם אפשרות לשיחת וידאו דו כיוונית, המערכת תשתלח מסרונים ומיילים עם פרטי הלוחץ לרשימת התפוצה שנקבעה בליווי שיחת טלפון לאימות קבלת המצוקה

נוכחות מתנדבים

כל מתנדב מורשה או ראש צוות יוכל לצפות בזמן אמת מי המתנדבים הפעילים הנמצאים כרגע במשמרת. כמו כן ניתן לראות את מיקום המתנדבים הפעילים על המפה

מוקד בקרה

מערכת מוקד של משל”ט מתנדבים ניתנת להפעלה מכל דפדפן הקיים כיום בשוק. המערכת מרכזת את כל הקריאות מהשטח, מציגה את פריסת הכוחות הפעילים על המפה, מאפשרת לשלוח התראות והודעות סלקטיבית לפי תפקידים ואזורים גיאוגרפיים ולתקשר בווידאו עם כל מתנדב שהפעיל לחצן

טיפול בלחצן מצוקה

במידה והופעל לחצן מצוקה ע”י אחד מאנשי הכוננות, יוקפץ חלון התראה במוקד מלווה בחיווי קולי עם פרטי מפעיל הלחצן, מיקומו על המפה ועוד פרטים מזהים. המוקדן יוכל ליזום שיחת וידאו דו כיוונית עם מפעיל המצוקה, לתקשר אתו ולראות את הנעשה בשטח בזמן אמת

טיפול בהתראות מהשטח

כל התראה המגיעה מהשטח נפתחת במערכת ומפעילה חיווי אצל המוקדן בהתאם לדרגתה. ההתראה נשארת פתוחה עד לסגירתה ע”י המוקדן תוך מתן פירוט על אופן הטיפול בהתראה

הצגת מתנדבים על המפה

ניתן לצפות בכל רגע נתון בכוחות הפרוסים בשטח. ניתן לראות את רשימת המתנדבים הפעילים ואת מיקומם בזמן אמת על המפה

 24/7 שליטה

שליטה ובקרה בזמן אמת על כל המתנדבים הפעילים. איתור מיקומם על המפה וקבלת החלטות להזנקת כוחות בהתאם

שליחת הודעות

מוקדן יכול לשלוח הודעות כלליות ופרטניות לאנשי השטח. ניתן לשלוח את ההודעה בחיתוך לפי תפקיד ולפי אזור גיאוגרפי, כך ששליחת ההודעה תהיה ממוקדת לנמענים ולאזורים אליה היא צריכה להגיע

שליחת התראות והזנקת כוחות

מוקדן יכול לשלוח התראות בזמן אמת לאירוע שמתרחש בשטח. ניתן לשלוח את ההתראה בחיתוך לפי תפקיד ולפי אזור גיאוגרפי, כך ששליחת ההתראה תהיה ממוקדת לנמענים ולאזורים אליה היא צריכה להגיע

פורטל מתנדבים

פורטל מתנדבים של מערכת פטרולית נועדה להקל על הארגון על תהליך רישום מתנדבים לכיתות כוננות, מילוי טפסי רישום, בדיקת המתנדב ואישורו

אישור המתנדב

במידה וכל פרטי המתנדב תקינים, הוא משובץ לקבוצת ההתארגנות המתאימה ומועבר לסטאטוס ‘פעיל’. במידה ולא מאושר, בקשתו נדחית

המתנה לאישור

כל מתנדב שנרשם בפורטל המתנדבים מתווסף לרשימת המתנדבים בסטאטוס ‘מועמד’. הגורם המורשה בארגון עובר על פרטי המתנדב, מאמת ומעדכן פרטים במידת הצורך

רישום מתנדב בפורטל

פורטל מתנדבים מאפשר למתנדב להיכנס לרישום מהיר דרך האינטרנט. המתנדב ממלא טופס רישום עם כל הפרטים האישיים הנחוצים כולל העלאת טפסים נדרשים. בסיום הרישום המתנדב מתווסף לרשימת המתנדבים בפטרולית בסטאטוס ‘מועמד’ עד לאישורו

כיתות כוננות בעיריית תל אביב

“בעקבות המאורעות הטרגיים של ה 7 לאוקטובר והחלטת העירית על הקמת ‘משמר השכונות’ בעיר, פנינו לחברת פטרולית בנושא זה, וזאת עקב הניסיון הטוב שלנו עימם במערכות משיקות. תוך זמן קצר חברת פטרולית העמידה לרשותנו פתרון טכנולוגי מתקדם לניהול כלל כיתות הכוננות הפזורים ברחבי העיר המונים כ 1,500 מתנדבים. המערכת הוטמעה במהירות בעירייה ומתפקדת מבצעית בצורה יעילה וטובה. המערכת מאפשרת לנו שליטה מלאה על השטח תוך חיבור למוקד השיטור, קבלת תמונת מצב של המתנדבים הפעילים על המפה בכל רגע נתון, קבלת התראות מהשטח בזמן אמת והקפצת כוחות בהתאם לצורך המבצעי בכל נקודה בעיר.”

חנן פרץ

מנהל אגף סל”ע, סיירת לביטחון עירוני
עיריית תל אביב