חברות נדל”ן

חברות נדל”ן

באמצעות פלטפורמת פטרולית אנו מספקים לחברות נדל”ן פיתרונות מתקדמים לניהול המבנים המתוחזקים על ידם. החל בביצוע ומעקב מלא על הביקורות התקופתיים המבוצעים במבנים במסגרת תחזוקה מונעת למבנים, ניהול תחזוקת שבר ומעקב אחר טיפול באירועי שבר שדווחו ופורטל לצרכנים ולשוכרים לדיווח על תקלות שבר. כל תקלה שנפתחת ממוענת, בהתאם למיקום המבנה ובהתאם לסוג התקלה, לאיש התחזוקה או אב הבית שהוגדר. המערכת מפשטת את נושא התחזוקה, שולחת התראות על אי ביצוע ביקורת תקופתית או אי טיפול בתקלת שבר בזמן שהוגדר ומספקת שליטה מלאה על כל הפעילויות
ואתרי החברה.

תחזוקה מונעת

• ניהול כל המבנים של החברה 
• ניהול נקודות הביקור (המקומות) בהם ממוקם ציוד הדורש בדיקה תקופתית (צ’ילרים, גנרטורים ועוד)
• ניהול סוגי הציוד ורשימת הציוד 
• ניהול רשימת הציוד הנמצאים בכל נקודות ביקור 
• ניהול הביקורות והתיזמונים לבצוע בכל אתר ונקודת ביקור 
• ניהול ביקורות יומיים, שבועיים, חודשיים, תלת חודשיים, חצי שנתי, שנתי או תלת שנתי
• מילוי טופס ביקורת המותאם לסוג הציוד והביקורת התקופתית המבוצעת 
• אפשרות לפתיחת תקלות שבר תוך כדי ביצוע הביקורות התקופתיות 
• שליחת התראות על ביקורות שלא בוצעו בזמן 

תחזוקה שבר

• פתיחת קריאות / תקלות במערכת לציוד תקול באתרי החברה 
• מילוי טופס תקלה הכולל את כל פרטי התקלה, כולל תמונות וקטעי וידאו  
• שליחת התקלה לגורם המטפל, בהתאם לסוג התקלה ולמיקומה 
• מילוי טופס טיפול בתקלה ע”י הגורם המטפל 
• הגדרה וניהול SLA לכל סוג תקלה 
• שליחת התראות בחריגה בזמן המוגדר לטיפול בתקלה 

פורטל וובי

• פורטל וובי לשימוש הצרכנים ולקוחות החברה לפתיחת קריאות / תקלות 
• מילוי טופס תקלה המותאם לצרכי החברה בהתאם לסוג ואופי הפעילות 
• שליחת התקלה לגורם המטפל, בהתאם לסוג התקלה ולמיקומה (אב הבית, חשמלאי מוסמך וכד’) ישירות לטלפון הצרכן על סטאטוס הטיפול בתקלה קבלת חיווי בSMS (התחלת טיפול, סוג הטיפול וסיום הטיפול)   
• יכולת צפייה של הצרכן בהיסטוריית תקלות שדווחו על ידו וסטאטוס התקלה 
• הפורטל ניתן להפעלה מכל דפדפן

שאל אותנו כיצד מערכת פטרולית יכולה להועיל לך

צור קשר